Motorcycle Exporter
Welcome guest.   Register now!  
Login Password:   Lost Password?

  • RATING: Rating: 9.00
  • DATE: 2014/3/24 9:33
  • POSTER: Anonymous
  • REVIEW:
    Jumpship: Det handlar ju om att uevtcklas liksom. Jycken skrev ve4l pe5 FP ne4r det var enda sidan som hade bra bloggare. Sen gick han till mmanytt ne4r den sidan expanderade. Nu ge5r han till Kimura ne4r Kimura expanderar och e4r be4st. Det e4r ve4l inte se5 konstigt?Klubbarna e4r ve4l inte heller se5 konstigt. Jag minns att Jycken var sje4lv pe5 vissa elitpass pe5 Pancrase och om man te4nker efter se5 me5 Omar vara riktigt bra, men utan sparring se5 blir det sve5rt. Pe5 Stockholm Shoot se5 har han ju ve4rldsklass sparring och utme4rkt grappling + utme4rkt boxning. Hans tid pe5 Fightzone var ve4l i bf6rjan och det ska man ve4l inte ta in he4r egentligen. Lite som att dra upp en fotbollsspelares olika klubbar och snacka om lojalitet. Det e4r bra larv. Ve4lkommen Jycken! Jag e4r ett stort fan av dig och jag hoppas att du finner motivation och kraft att ke4mpa vidare. Du e4r fantastisk och ff6rtje4nar framge5ng. Om man aldrig har en svacka se5 har man det trist sen ne4r man solar sig i glansen pe5 toppen.